På gång

Gudinnehelger, retreat nära Stockholm, med sång, dans, mindfulness mm

Välkommen på Tantriska Gudinnehelger med olika teman. Kursen leds av tantraläraren Elisabeth Björling, musiker, kompetenta assistenter och i priset ingår fantastisk mat. Anmälningsavgiften är 1500 kronor och återbetalas inte. 

Du kan gå helgerna fristående eller vara med på hela den fem-helgers-kurs som är under höst-terminen 2019, helgerna 23-25 aug, 13-15 sep, 11-13 okt, 8-10 nov och 6-8 dec 2019. 

Läs gärna mer och se filmer om helgerna här: www.lustkraft.se