Sexsibilityfestivalen 26 juni – 1 juli 2018

Börjar
Slutar

Sexsibilityfestivalen 2018
Sexsibilityfestivalen
- 10-års jubileum
26 juni – 1 juli 2018 - På Ängsbacka

Kom och inspireras av 
★ DEBORAH SUNDAHL – Awaken Your G-spot
★ SMRATI SKOG – Deep Union
★ JENNY REHBINDER – Love your Pussy!
★ CALLE REHBINDER – Art of Devotion, Body painting
★ JOHAN EKENBERG – Sex – a Highway to God
★ BUSTER RÅDVIK – Embodied Intimacy
★ RACHEL RICKARDS – Belly2Belly
★ SHANTI LIMNELL – Wild Heart Transformation
★ PIA STRUCK – Solo Sex & Orgasm Ceremony
★ MATT SCHWENT – Tantra Not Trauma
★ Robyn Dalzen – Sacred Lovers
★ Denice Enerhag – Empowering Touch
★ ANDY BURU – Kinbaku: Japanese Rope Art
★ BLAKE STEELE – Pink Tantra
★ LORENZO STIERQUIST – Pleasure and Healing
★ PAULA & HENRIK – Tantra for Couples
★ INGRID FRIDEBORGSDOTTER – Viva Vagina!
★ LAMHITA MARITA JACOBSON – Sexual & Trauma Healing
★ MASTER BERLIN – Sensual power
★ LISA & DAVID BJÖRLING – Erotic Restaurant
★ ANNA TORSDOTTER – Tantra Massage
... och många fler. 

Den intima festivalen 
För tionde året i rad bjuder vi in till en intim festival där närhet, sexualitet, kropp och själ står i fokus. Det bjuds på workshops kring Sexsibility, Tantra, Taoism, Shamanism, lekfullhet, själsligt helande bland mycket annat.

Älska varandra som vi Är 
För oss är den största kärleken att kunna vara oss själva och älska att en annan människa är precis som hon/han är. Vår intention är att skapa en festival med mycket trygghet och gemenskap. Det finns också möjlighet att bli medveten om, omfamna och transformera det som hindrar dig från att på riktigt vara med en annan människa. 

Sexsibility Tantra festival

Inte ”bara ha sex” 
Även om sexualitet är en viktig och naturlig del av festivalen, så ligger fokuset på att mötas i hjärtat. Så om du söker få kontakt med dina känslor, bli mer närvarande och få ett djupare möte med dig själva och andra – med hjälp av sexualiteten – är chanserna stora att du får en fantastisk festival. 

Trygghet och gränser 
Det är viktigt att du kan känna dig trygg på festivalen. Förutom alla workshopledare finns det sharinggrupper och ett emotionellt support-team som stöd. Som deltagare behöver du godkänna en överenskommelse om att inte använda alkohol eller andra droger under festivalen. Vilka som deltar i festivalen är konfidentiellt, liksom allt som händer andra än dig själv. Stämningen mellan deltagarna brukar vara mycket stödjande, vänlig, respektfull och inkluderande.

Säg JA till dig själv!

Säg JA till livet!

Varmt välkommen!

Läs mer på Ängsbackas hemsida >>