Om Sexsibility

Vad är Sexsibility?

Sexsibility (Sexsibilitet på svenska) innebär att ha sex med sensibilitet. En sexualitet som handlar om närhet, närvaro, tillit, lyhördhet, kraft och hängivelse. En sexualitet där alla våra delar får vara med - vår djuriska kraft, vår mänskliga sårbarhet och vårt andliga ljus. Sexsibility är bl.a. inspirerat av Tantrisk och Taoistisk sexualitet men är anpassat till dagens modernare samhälle och levnadssätt.

Sexsibility-coachning handlar inte i första hand om att lära sig de ”rätta” samlagsställningarna och sexteknikerna, utan om att få stöd med att kunna släppa på skam, skuld och hämningar som ligger i vägen för att kunna njuta fullt ut. Målet med Sexsibility-coachning är kunna acceptera och omfamna det som ÄR, tillåta sig att känna det man känner, älska sig själv precis som man är, att njuta mer av livet och känna sig mer levande.

Sexsibilitycoaching - närhetsträning

Sexsibility - närvaro, intimitet
Precis som vi behöver träna oss på många andra saker i livet, behöver vi också träna oss på att vara nära andra. Det kan låta enkelt, men att vara närvarande här och nu, ha kontakt med sig själv och samtidigt vara i djup kontakt med sin partner är en svår konst. Vissa har fått den träningen naturligt genom sin uppväxt, men det är långt ifrån alla som fått det och de kan då behöva träna sig och få stöd för att kunna våga vara nära.

Målet är att naket kunna vara nära (sig själv och andra), utan att förneka, förtränga, förskjuta, förtrycka, förvrida, försköna (sig själv eller andra) eller att ha något behov av att försvara eller förklara sig. Utan att istället kunna acceptera det som ÄR, omfamna det, kunna känna det man känner och älska sig själv precis som man är. Och att man ska kunna njuta mer, våga vara nära och känna sig mer levande.

Att närvarande vara NÄRA och att nära VARA närvarande och kunna uppleva den kärlek som alltid finns inom oss här och nu.

Läs mer om vad vi gör på en Sexsibilitycoaching eller hitta din Sexsibilitycoach.

Välkommen!

Lorenzo Stiernquist
Grundare och ansvarig för Sexsibilitycoach-utbildningen