Sexsibilitycaoch training

The art of living more...

Dance, love and live!

Utbildningen handlar om att finna din inre och djupare sanning, och att från den platsen kunna möta andra.Bild2dans
Att göra hela processen med samma grupp ger en extra dimension
IMG_3128
Sexsibility handlar om attityd. Attityden du har gentemot dig själv och gentemot andra.
BildGlas
Beslutet att delta i utbildningen är antagligen ett av ditt livs viktigaste beslut.
samtal
Att upptäcka och acceptera alla dina sidor - även dina mörka sidor.
bitdjur
Utbildningen introcuderar dig till ett nätverk av människor och erfarenheter som kommer berika ditt liv.
hand
Känn din sexuella kraft och frigör dig själv!
IMG_1819v4
SCUbanner

Att känna sig mer levande


Sexsibility-coachutbildningen handlar inte bara om att få ett bra sexliv, utan att uppleva livet på ett helt nytt sätt. Det handlar om att lära känna sin sexualitet, sin sårbarhet, sin lust, sin skam och att acceptera den. Att träna på att övervinna hinder och motstånd - och att bli den som bestämmer i ditt liv.
Målet är att du ska känna dig mer levande, kunna njuta mer, säga Ja till livet och sedan kunna stödja andra att uppleva samma sak. Under två terminer tränar vi oss på att våga vara nära, släppa på skam, skuld och blockeringar, så att vi får mer tillgång till vår inre värld och kan möta andra på en djupare nivå.
Här kan du lyssna på Charlotte Rudenstam (en av två huvudlärare) och Lorenzo Stiernquist (grundare) som pratar om utbildningen och om Sexsibility.

Utbildning i två steg - välj det som passar dig.
Sexsibilitycoachutbildningen är indelad i två steg. Steg 1 - Sexsibility 9 moduler där fokus ligger på din egen resa och dina egna erfarenheter.
Steg 2 - Coachning 4 moduler, där fokus ligger på deltagarens förmåga att kunna arbeta med andra människor inom området sexualitet och intimitet. Om du enbart vill fokusera din egen resa behöver du inte fortsätta efter de 9 första modulerna. Om du vill fortsätta med att jobba inom området sexualitet och intimitet så lägger steg 1 en grund för att du i steg 2 (4 moduler) mer ska fokusera att "den andres resa". Du som redan har en gedigen erfarenhet av att jobba med dig själv inom sexualitet och intimitet kan hoppa över steg 1 för att börja direkt på steg 2 (våren 2014).

Dessa websidor presenterar framförallt Sexsibility - steg 1. Ansökan avser enbart Steg 1.
steg12
Steg 1, Sexsibiity, börjar 20 februari 2013. Steg 2, Coach, börjar våren 2014. Du behöver ansöka till respektive steg och för närvarande är bara ansökan till Steg 1 möjlig.

Coachningmodulerna kommer fokusera din förmåga att arbeta både med enskilda och grupper. Det kommer en av modulerna kommer vara utanför Sverige (inom Europa) och innehålla nätverkande med personer från olika delar av världen som själva jobbar inom sexualitet, intimitet och andlighet. För närvarande undersöker vi möjligheterna att även kunna erbjuda någon form av internationell certifiering. Om du är intresserad av denna coachningdel anmäl ditt intresse! Skicka mail till info@lustochliv.se. Enbart den som gjort både steg 1 och steg 2 blir Sexsibilitycoacher.


Ett Dream Team med inspirerande lärare:

Johan Ekenberg, Calle & Jennie Rehbinder, Ylva Franzén, Sarita, Lorenzo Stiernquist, Barbara Carrellas, Ruby May, Sara Brorsen Skaarup, Charlotte och Alexander Rudenstam m.fl. är ett riktigt Dream Team inom detta område.

Tantra och sexuell andlighet
Det är en omfattande utbildning med både djup och bredd. Förutom teoripass och egna studier kommer det att vara praktiska och dynamiska övningar för att släppa på sexuella hämningar och blockeringar. Du kommer att få stöd i att bli friare i ditt uttryck (känslor, ljud, andning och rörelse), öka din kroppskännedom och hitta din inre kraft och harmoni. Mycket av utbildningen bygger på Tantrisk och Taoistisk sexualitet och stor vikt kommer att läggas på var och ens egen inre process.

Vad syftar utbildningen till?
Utbildningen syftar till att deltagarna ska bli tryggare, mer erfarna och närvarande inom sexualitet och närhet. Personer som har släppt på många av sina egna blockeringar och hämningar, som vet hur man gör för att känna sig mer levande, hur man får ett fantastiskt sex- och kärleksliv. Steg 1 lägger även en nödvändig grund för Steg 2.

Vem vänder sig utbildningen till?
Steg 1 är öppen för alla som vill fokusera sin utveckling kring sexualitet, relationer och intimitet. Steg 1 lägger även en nödvändig grund som behövs för att gå vidare med nästa steg. Hela utbildningen (Steg 1+2) vänder sig i första hand till dig som vill arbeta med andra kring sex och närhet t.ex. som Sexsibilitycoach, coach inom andlig sexualitet. sexcoach, sexrådgivare, sexterapeut el.dyl. Om du redan arbetar som t.ex. sexolog, terapeut, andningspedagog, coach eller med kroppsbehandlingar kan du integrera det du lär dig under utbildningen med den verksamhet du bedriver idag. Utbildningen kommer bidra till din utveckla din förmåga att På så sätt kan du ge ett bättre stöd till dina nuvarande klienter som har problem kring sexualitet och närhet. Dessutom kan du som Sexsibilitycoach hitta nya målgrupper att vända dig till.

Så mycket mer än bara en kurs
Att gå Sexsibilityutbildningen är så mycket mer än att gå ett antal fristående kurser. Varje modul bygger på den modul som varit tidigare och är en förberedelse för kommande modul. Lärarna anpassa det de lär ut efter vad gruppen är i sin process och väljer övningar som passar bäst för att alla ska utvecklas på bästa möjliga sätt. Att göra utbildningen i en grupp skapar en extra dimension där dynamiken i gruppen som kommer träffas regelbundet under ett helt år skapar möjligheter till erfarenheter och insikter som är svåra eller omöjliga att få på en eller flera enstaka kurser där sammansättningen av deltagare är ny för varje gång.
Charlotte och Alexander Rudenstam
kommer att vara med på alla moduler. De är sexsibilitycoacher, kroppsterapeuter, och har bl.a. gått Therapist training på Osho Risk och jobbat med grupper både i Sverige och utomlands. De kommer att se till att det som händer med gruppen och var och en, tas om hand på ett bra sätt.
Lorenzo Stiernquist
kommer med både teori och praktiska övningar lära ut om Sexsibilitycoaching och hur var och en (med olika förutsättningar) kan arbeta med människor kring sex, närhet och andlighet. Lorenzo kommer vara med på flera moduler men främt ha fokus på deltagarnas arbete mellan modulerna.

Sammanhängande process
Varje deltagares utvecklingsprocess är viktig och det kommer att finnas utrymme för dig att dela med dig av dina upplevelser, få svar på dina frågor och få det stöd som behövs. Modulerna kommer att skilja sig åt på grund av olika tema och gästlärare, men vissa delar som t.ex. dans, utlevelse, andning, kroppsmedvetenhet, meditation och beröring kommer alltid att vara med. Mellan modulerna kommer det att vara egna studier och övningar. Var och en kommer att ha en person från gruppen (en ”buddy”) som kan ge stöd och uppmuntran och som man kan diskutera teoridelarna med. Det är även rekommenderat att ha egen terapi mellan modulerna för att kunna bearbeta det som kommer upp när man gör övningar på egen hand. Alla kommer också att få göra ett eget specialarbete och redovisa det i slutet av utbildningen.

Sexsibilitycoachutbildningen på 3 terminer
Hela utbildningen är uppdelad på sammanlagt 13 moduler (9+4) som sträcker sig över 3 terminer. Förutom grundutbildning kommer det att finnas möjlighet att komplettera med vidareutbildningar. Dessutom kommer olika specialkurser, retreater och workshops att ordnas för dig som är går utbildningen. Grundutbildningen är med andra ord början på en resa där du kommer att ingå i ett nätverk av spännande människor som utvecklas tillsammans och som stödjer varandra i sitt arbete med andra. Du kan börja med att kliva in på det inledande Steg 1, och sedan kan du känna dig för - om du vill gå vidare i steg 2. Du som går direkt från Steg 1 till Steg 2 kommer få ett lägre pris jämfört med dom som kliver direkt in i Steg 2.
Notera att utbildningen kommer ske på engelska!

Har du frågor och och vill ha mer information kontakta:
Alexander at alexander@lustochliv.se , mobile +46 70 616 72 42 Lorenzo at lorenzo@starspray.com, mobile +46 70 948 02 03.